MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Vertinimo atvejai
Turtas gali būti vertinamas, kai:

1. Keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
2. Jis apdraudžiamas;
3. Jis apmokestinamas, deklaruojamas;
4. Jis jungiamas su kitu turtu, padalijamas ar atidalijamas iš bendro turto;
5. Jis įkeičiamas;
6. Jis įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
7. Jis išnuomojamas arba perduodamas kitiems asmenims pasaugos, panaudos pagrindais ar patikėjimo teise;
8. Jis paimamas įstatymų nustatyta tvarka visuomenės poreikiams;
9. Jis pripažįstamas bešeimininkiu;
10. Įmonėms taikomos bankroto procedūros;
11. Vykdomi teismų sprendimai, nutartys ir nutarimai civilinėse bylose, teismų nuosprendžiai ir nutartys baudžiamosiose bylose dėl turtinių išieškojimų, hipotekos teisėjų nutartys įkeistą turtą parduoti iš varžytynių;
12. To pageidauja turto savininkas arba turto vertinimo užsakovas.

Įstatymų nustatytais atvejais turto vertinimas yra privalomas ir atliekamas įstatymo nurodytais metodais. Išimtiniais atvejais Vyriausybė gali nustatyti ir kitokius vertinimo metodus.

Turto vertės nustatymo principai:

1. Turto vertė nustatoma vadovaujantis rinkos ekonomikos logika bei kriterijais, rinkos ir ekonominių sąlygų tyrimų bei stebėjimų rezultatais.
2. Turto vertė nustatoma laikantis apdairumo ir atsargumo siekiant nepažeisti turto savininko teisių, taip pat turto pakeitimo kitu turtu bei alternatyvaus turto panaudojimo principų.
3. Turto vertės nustatymo pagrindas yra galimos pajamos bei pelnas turtą naudojant ar juo disponuojant arba asmeninių poreikių tenkinimas.
4. Turto vertė gali būti nustatoma pagal:
4.1. pirkimo-pardavimo sandorius;
4.2. turto sukūrimo (atkūrimo), įsigijimo kaštus;
4.3. pajamas, gaunamas naudojant turtą.
© 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.