MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Verslas
Verslas - juridinio ar fizinio asmens, įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, veikla, kuriai naudojami ekonominiai ištekliai, kuria siekiama gauti pajamų bei pelno ir už kurią šis asmuo atsako savo turtu.

Įmonės verslo vertinimas pagrįstas nedalomos ūkinio vieneto materialiųjų ir nematerialiųjų aktyvų bei teisių ir įsipareigojimų visumos principu. Įmonė vertinama ne kaip turto ar turtinių teisių suma, bet kaip turtinis kompleksas, kuris generuoja pinigų srautus. Jie išreiškia įmonės verslo vertę rinkoje.

Taikomas naudojimo pajamų vertės metodas leidžia nustatyti įmonės verslo generuojamų pinigų srautų teikiamą naudą, kurios panaudojimas yra verslo savininkų valioje.

Verslo vertinimo objektu gali būti bet kokia Lietuvos Respublikos teritorijoje įregistruota ir veikianti įmonė ar jos filialas, taip pat įmonių grupė, jei šios įmonės savo finansinę apskaitą tvarko vadovaudamosi Lietuvos Respublikos teisės aktais arba Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

Vertnimas atliekamas, kai įmonė arba jos verslas:

  • perkami arba parduodami;
  • įtraukiami į steigiamą ar plečiamą, reorganizuojamą bendrovę;
  • įkeičiami ar perduodami kitiems asmenims.
  • įmonėms taikomos bankroto (sanavimo) procedūros;
  • vykdomos teismų ir teismo antstolių nutartys;
  • to pageidauja verslo savininkas (savininkai) ar vertinimo užsakovas.

    Verslo informacijos konfidencialumas garantuojamas.
  • © 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.