MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Verta žinoti
TURTO IR VERSLO VERTINIMO PAGRINDŲ ĮSTATYMAS
Šis įstatymas nustato turto ir verslo, nepaisant jų nuosavybės formos, vertinimo principus, vertės nustatymo metodus bei jų taikymą konkrečioms turtinių santykių sritims, turto ir verslo vertinimo būdus, turto ir verslo vertintojų veiklos pagrindus, teises, pareigas bei atsakomybę.

TURTO IR VERSLO VERTINIMO METODIKOS
Ši metodika reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų, harmonizuotų pagal tarptautinę turto vertinimo sistemą turto ir verslo vertės nustatymo metodų parinkimą, taikymo tvarką ir procedūras, turto vertinimo dokumentų turinį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTIZĖS ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas nustato teismo ekspertizės įstaigų ir teismo ekspertų statusą, kvalifikacinius reikalavimus teismo ekspertams, teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo tvarką, specialių žinių panaudojimo atliekant teismo ekspertizes sąlygas bei tvarką ir reikalavimus teismo ekspertizės aktui.

NACIONALINIAI TURTO IR VERSLO VERTINIMO STANDARTAI (2005)
Lietuvoje pirmąkart išleisti Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Šiame dokumente apibendrinama aktualiausia metodinė šalies patirtis, sukaupta nuo 1994 – 1995 m., kai buvo išleisti pirmieji Europos ir Tarptautinių vertinimo standartų vertimai į lietuvių kalbą, parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 440 patvirtintas pirmasis metodologinis teisės aktas “Bendrieji turto vertės nustatymo principai”.
© 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.