MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Nematerialus turtas
Nematerialus turtas - tai identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis fizinės išraiškos, laikomas naudoti prekių ir paslaugų gamybai ar teikimui, nuomoti kitiems ar administraciniais tikslais.

Šis turtas pasireiškia ekonominėmis ypatybėmis, tačiau neturi fizinės medžiaginės formos. Jis suteikia savininkui teisių ar privilegijų ir atneša pajamų. Toks turtas skirstomas į susidedantį iš teisių, santykių (ryšių), grupinio nematerialaus turto ir intelektualaus turto.

Paprastai tai akcijos, licenzijos, firminiai ženklai, įmonių ar gaminių pavadinimai, kompiuterinės programos ir panašiai.

Nematerialiojo turto vertinimas atliekamas, kai:

  • įsigyjamas ar likviduojamas verslas ar verslo dalis;
  • jungiamos arba skaidomos įmonės arba verslas;
  • parduodamas nematerialusis turtas;
  • užsakovo pageidavimu ir kitais atvejais.
  • © 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.