MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Paslaugos
Turto vertinimo subjektai yra užsakovai ir turtą vertinančios įmonės, taip pat Vyriausybės arba miestų (rajonų) valdybų (merų) įgaliotos institucijos.
Užsakovais gali būti fiziniai, juridiniai asmenys ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, norintys žinoti turto vertę.
Turto vertintojai gali verstis turto vertinimo veikla būdami juridinio asmens teisių neturinčios įmonės savininkais ar tikraisiais nariais arba dirbdami darbo sutarties pagrindais įmonėse.
Vertinimas
Nekilnojamo turto vertinimas

Kilnojamo turto vertinimas

Nematerialaus turto vertinimas

Verslo vertinimas


Teismo ekspertizė

Konsultacijos
Turto vertinimo objektas yra bet koks Lietuvos Respublikos teritorijoje esantis materialus ir nematerialus turtas (nekilnojamasis turtas - žemė, pastatai, patalpos, statiniai, įrenginiai ir kt.; kilnojamasis turtas - autotransporto priemonės, mašinos, staklės, technologiniai įrenginiai ir kt.), verslas (įmonių akcijos), taip pat teisė į turtą (arba turto dalį), jeigu ši teisė gali būti perleidžiama kitiems asmenins.
Turto vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu, Turto vertinimo metodika, kitais atskirą vertinimo sritį reglamentuojančiais teisės aktais, profesinės etikos kodeksu. Turto vertintojas parengia turto vertinimo ataskaitą. Turto įvertinimo ataskaitoje paaiškinamas ir argumentuojamas vertinimo metodo (metodų) pasirinkimas, paaiškinami ir pagrindžiami pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys turto vertę.Turto įvertinimo ataskaitos apimtis ir turinys nustatomi vertinimo užsakovo ir vertintojo susitarimu. Turto vertinimo dokumentai gali būti pateikiami glausta, normalios apimties ar išplėstine ataskaita. Kitokios formos dokumentai arba žodinis turto įvertinimas yra informacinio, konsultacinio pobūdžio ir juridinės galios neturi.
Vienas iš tradicinių vertinimo paslaugų – bankams įkeičiamo turto vertinimas. Pagal bendradarbiavimo sutartis su svarbiausiais šalies komerciniais bankais (AB SEB Vilniaus banku, AB PAREX banku, AB Ūkio banku, UAB Šiaulių banku) UAB “Kovertas” vertina šių bankų klientų turtą, kad galėtų jį įkeisti arba pirkti lizingu (finansinės nuomos būdu) šių bankų antrinėse įmonėse. Mūsų vertinimą priima ir kiti komerciniai bankai.
© 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.