MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Verta žinoti
NACIONALINIAI TURTO IR VERSLO VERTINIMO STANDARTAI (2005)

Lietuvoje pirmąkart išleisti Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai. Šiame dokumente apibendrinama aktualiausia metodinė šalies patirtis, sukaupta nuo 1994 – 1995 m., kai buvo išleisti pirmieji Europos ir Tarptautinių vertinimo standartų vertimai į lietuvių kalbą, parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 440 patvirtintas pirmasis metodologinis teisės aktas “Bendrieji turto vertės nustatymo principai”.
Per dešimtmetį turto ir verslo vertinimo metodologija ir tarptautinė praktika gerokai prasiplėtė, atsirado naujovių. Lietuvos įsiliejimas į Europos Sąjungą ir tarptautinę rinką nuolat skatina tobulinti šalies teisinę ir metodinę bazę. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 224 patvirtinta “Turto vertinimo metodika” jau nebėra tinkamas praktinis vadovas ir metodinis dokumentas. Ekonominio gyvenimo realijos ir civilinės teisės sistema yra visiškai kitokios negu buvo prieš aštuonerius metus. Tarptautinė metodologinė bazė irgi nuolat tobulinama. Tiek Europos vertinimo standartai, tiek Tarptautiniai vertinimo standartai buvo gerokai atnaujinti ir išplėsti, išleisti nauji leidimai (paskutinieji 2003 m.). Visa tai sudarė prielaidas Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų rengimui ir leidimui. Norima atspindėti naujausias tarptautines turto ir verslo vertinimo nuostatas ir pritaikyti jas mūsų šalies sąlygomis.
Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų projektai buvo pradėti rengti Lietuvos turto vertintojų asociacijos ir Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos iniciatyva sudarius darbo grupes ir koordinacinę tarybą. Darbo grupių susitikimuose, diskusijose gimė ir buvo tobulinami dokumento tekstai, brandinama tiksli formuluotė ar nuoroda. Koordinacinė taryba sprendė nacionalinių standartų visumos struktūrą ir detalumą. Metodologinį dokumentą nuspręsta suskirstyti į tris esmines dalis: standartus (S), metodikas (M) ir taikymo tvarkas (T). Reikšmingas leidinio sandas yra terminų žodynas.
Pakankamai didelės apimties Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai yra informacinio pobūdžio leidinys, kuris būtinas įmonėms ir turto vertintojams siekiant skaidrumo ir kokybės darbuose. Šie standartai parengti remiantis IVSC ir TEGOVA, patvirtintais Tarptautiniais turto vertinimo standartais ir Europos turto vertinimo standartais, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Tarptautiniai vertinimo standartai vienija bendrai pripažintus pasaulio valstybių bendruosius vertinimo principus ir taisykles, o Europos vertinimo standartai yra labiau prioritetiniai Europos Sąjungos valstybių regionui, šie standartai papildo Tarptautinius vertinimo standartus.
Nacionaliniai turto ir verslo vertinimo standartai adaptuoja tarptautines normas ir principus Lietuvos ūkio ir teisinės sistemos sąlygomis. Nacionaliniai vertinimo standartai yra patvirtinti Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos bei Lietuvos turto vertintojų asociacijos visuotiniuose susirinkimuose 2004 m. vasario - kovo mėnesiais.
Nutarta kai kuriuos dokumentus laikyti projektais, nes jie nėra galutinai suredaguoti.

Nacionalinių turto ir verslo vertinimo standartų turinys yra toks:

Vertinimo standartai

S1. Turto vertintojas
S2. Vertinimo pagrindai
S3. Vertinimas finansinėms ataskaitoms
S4. Vertinimas paskoloms ir hipotekos kreditui (projektas)
S5. Vertinimas investicijoms, draudimo kompanijoms ir pensijų fondams
S6. Vertinimas apmokestinimui
S7. Vertinimas turtą paimant visuomenės poreikiams (projektas)
S8. Turto vertinimo ataskaita

Vertinimo metodikos

M1. Nekilnojamojo turto vertinimas
M2. Įrengimų ir mašinų vertinimas
M3. Transporto priemonių ir savaeigių mašinų vertinimas
M4. Kito kilnojamojo turto vertinimas
M5. Verslo vertinimas
M6. Nematerialaus turto vertinimas
M7. Vertybinių popierių vertinimas
M8. Specifinio turto vertinimas
M9. Kultūros paveldo objektų vertinimas
M10. Žemės ūkio turto objektų vertinimas (projektas)
M11. Nuomos teisių vertinimas
M12.Priverstinio pardavimo vertės nustatymas arba likvidacinės vertės nustatymas (projektas)
M13. Pavojingos ir toksinės medžiagos vertinant turtą
M14. Vertinimas pagal teismų nutartis ir antstoliams (projektas)
M15. Masinis turto vertinimas (projektas)

Taikymo tvarkos

TT1. Kelių transporto priemonių vertinimas (rengiama)
TT2. Turto vertinimo ataskaitų rengimo reikalavimai vertinant turtą paskoloms ir hipotekos kreditui (projektas)

Komentarai

K1. Turto vertinimo metodologija

Priedas

P1. Turto ir verslo vertinimo terminija

Leidinį galima įsigyti LTVA būstinėje darbo valandomis K.Sirvydo g. 6, Vilniuje, tel. (8-5) 2 618 951 apmokant pavedimu į sąskaitą LT617300010002447529 AB bankas "Hansabankas" arba grynais. Leidinio kaina 90 Lt LTVA nariams, 130 Lt - visiems kitiems.
© 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.