MENIU
PARTNERIAI
KONTAKTAI
Adresas:
Vilties g. 5,
LT-62381, Alytus
Telefonas/faksas:
8-315-22630
Mobilus:
8-698-85437
El.paštas:
centras@kovertas.lt
kovertas@gmail.com

Kilnojamas turtas
Kilnojamasis turtas - turtas, kurį galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jo turinio, iš esmės nesumažinus jo vertės ar be didelės žalos jo paskirčiai, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

1. Transporto priemonės - lengvieji, krovininiai, komerciniai automobiliai ir kitos transporto priemonės;
2. Įrengimai (staklės, linijos ir kt.), įrankiai, kitas gamybinis inventorius;
3. Miško, sodų, žemės ūkio želdiniai ir produkcija (mediena, žemės ūkio produkcija);
4. Gyvuliai, paukščiai, žuvys ir kitas panašus turtas;
5. Kitas įvairus ilgalaikis ir trumpalaikis turtas;

Vertinimas atliekamas, kai turtas:

 • keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;
 • jis apdraudžiamas;
 • jis apmokestinamas, deklaruojamas;
 • jis jungiamas su kitu turtu, padalijamas ar atidalijamas iš bendro turto;
 • jis įkeičiamas;
 • jis įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;
 • jis išnuomojamas arba perduodamas kitiems asmenims pasaugos, panaudos pagrindais ar patikėjimo teise;
 • jis paimamas įstatymų nustatyta tvarka visuomenės poreikiams;
 • jis pripažįstamas bešeimininkiu;
 • įmonėms taikomos bankroto procedūros;
 • vykdomi teismų sprendimai, nutartys ir nutarimai civilinėse bylose, teismų nuosprendžiai ir nutartys baudžiamosiose bylose dėl turtinių išieškojimų, hipotekos teisėjų nutartys įkeistą turtą parduoti iš varžytynių;
 • to pageidauja turto savininkas arba turto vertinimo užsakovas.
 • © 2007 UAB Kovertas. Visos teisės saugomos.